Губислав

Коват момчетата. Къртят, бутат, четкат, дупчат, готино става, казва Николай. И къщата е яка. Добре, ще видим. Подминаваме паркинга на Вражите, няма никой, всички са на Губислав! Не …